NLENFR

Dakparkschool

Een school als katalysator om de omliggende straten bij de energietransitie te betrekken

De wijk Bospolder-Tussendijken in Rotterdam is een van de vijf armste gebieden in Nederland. Toch is er een levendig sociaal weefsel. Heel wat sterke familiale en informele netwerken bieden mensen een vangnet wanneer ze in moeilijkheden zitten. De aankondiging van een privaat warmtenet in de wijk leidde tot de ontwikkeling van een alternatieve aanpak, een Lokaal Energie Actie Plan, dat buurtbewoners in staat zou stellen mede-eigenaars te worden.

Een van de pilootprojecten in dit plan is de heraanleg van de Dakparkschool en het binnengebied van het bouwblok. Dit zou een voorbeeld kunnen worden voor andere (openbare) gebouwen in de wijk. De renovatie van het schoolgebouw, de installatie van zonnepanelen en het ontharden van de speelplaats zijn het startpunt voor toekomstgerichte lessen voor de leerlingen en het mobiliseren van hun ouders en buren voor de energietransitie. OOZE heeft deze ruimtelijke, financiële en organisatorische ontwerpstrategie tussen 2018 en 2021 ontwikkeld in het kader van een Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam-Atelier.

partners en actoren
IABR, OOZE
thema
energie
innovatieve aspecten
eigenaarschap, wijkontwikkeling
schaal
gebouw