NLENFR

AZ ZENO

Patiënten in ziekenhuis AZ Zeno krijgen kraakverse groenten recht uit het veld! Het ziekenhuis kiest voor een aanzienlijk aandeel lokaal geoogste, gezonde en verse voeding via een structurele overeenkomst met een nabijgelegen boerenbedrijf. Zo draagt AZ Zeno bij aan de bestaanszekerheid van lokale voedselproductie.

De gezondheidsvoordelen van verse, biologische en lokaal geteelde groenten zijn gekend. Als eerste ziekenhuis in België koos AZ Zeno ervoor om kwaliteitsgroenten af te nemen van zelfoogstboerderij Het Polderveld in Westkapelle, op slechts een steenworp van de ziekenhuiscampus. De boerderij reserveert een perceel van ongeveer 1 hectare uitsluitend voor het ziekenhuis. Het landbouwbedrijf en het ziekenhuis hebben een structurele overeenkomst afgesloten: de vooraf betaalde oogst van het perceel gaat rechtstreeks naar de ziekenhuiskeuken. AZ Zeno en Het Polderveld stellen samen een zaaiplan op. In samenspraak schatten ze volumes, gewichten en de bijbehorende kostenraming op voorhand in, en beslissen over oogsttermijnen. Ook als een teelt wat minder meevalt, bijvoorbeeld door aanhoudende droogte, heeft Het Polderveld een gegarandeerd inkomen. De teeltplannen houden rekening met de wensen van de ziekenhuiskeuken. Omgekeerd passen de menu’s zich aan in functie van de mogelijkheden van het land en de seizoenen.
In zijn eigen grootkeuken bereidt AZ Zeno nu al enkele jaren zo’n 1200 verse maaltijden voor ziekenhuispatiënten, woonzorgcentra en kinderdagverblijven. 15% van de groenten die ze in de keuken nodig hebben, nemen ze direct af bij de boer. Als AZ Zeno het aandeel rechtstreeks afgenomen biogroenten opschaalt tot 50% en als meerdere grootkeukens van publieke instellingen in Vlaanderen het voorbeeld van AZ Zeno volgen, zou dit meer mogelijkheden bieden voor boeren om directe samenwerkingen met afnemers aan te gaan en hun teelten en afzetkanalen te diversifiëren.

partners en actoren
AZ Zeno, CSA boerderij Het Polderveld
thema
zorg, beheer, voedsel
innovatieve aspecten
cultuurverandering, financiering
schaal
plek, gebouw


bestandOp het ziekenhuismenu: limousin met venkelpesto
De samenwerking van AZ Zeno met Het Polderveld heeft ervoor gezorgd dat de voedingsaanpak binnen de ziekenhuiscultuur radicaal werd omgegooid. De organisatie heeft nu zeggenschap in en zicht op de gehele keten, van de producten waarmee gekookt wordt tot wie wat op zijn bord krijgt.

download / view PDF:
Op het ziekenhuismenu: limousin met venkelpestoTeeltplan Het Polderveld
imageTeeltplan Het Polderveld
Via teeltrotatie zorgen de boeren voor een diversiteit aan gezonde gewassen.


Teeltplan Het Polderveld


foto: Knokke-Heist

Teeltplan Het Polderveld
imageTeeltplan Het Polderveld
Via teeltrotatie zorgen de boeren voor een diversiteit aan gezonde gewassen.


Teeltplan Het Polderveld


foto: Knokke-Heist

Culinair Zeno
videoCulinair Zeno
Het bedachtzaam kiezen voor verse, lokaal geteelde groenten die rijk zijn aan vezels en vitaminen zoals ijzer heeft een positieve invloed op de gezondheid van de patiënten in het ziekenhuis.


Culinair Zeno

Het bedachtzaam kiezen voor verse, lokaal geteelde groenten die rijk zijn aan vezels en vitaminen zoals ijzer heeft een positieve invloed op de gezondheid van de patiënten in het ziekenhuis.foto: VTM Nieuws, 2021