NLENFR
Werkplaatsen Zinneke
Werkplaatsen Zinneke
© Delphine Mathy
Locatie
Pachecolaan 34, 1000 Bruxelles / Livestream
Datum en tijdstip
Mon 22 November '21
18:00
website
vimeo.com
Extra informatie
Met Pascal Smet (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Panos Mantziaras (Fondation Braillard Architectes/Luxembourg in Transition), Katrien Rycken (Leuven 2030), Sofie van Bruystegem (City Mine(d)), Dimitri Crespin (Brusseau) en Maarten Roels (Terre-en-vue), moderatie door Roeland Dudal en Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels).


The Great Transformation of Brussels - Practices of Change

Brussel kent momenteel een innovatief middenveld met vele initiatieven die in samenwerking met publieke en private actoren kunnen optellen tot het grootste transformatieproject van de Europese hoofdstad. Het zijn praktijken die inspelen op de noodzakelijke transformatie van onze leefomgeving die de maatschappelijke veranderingen ruimte geven. Wanneer we een veelheid aan projecten tegelijkertijd opzetten, kunnen we een ongeziene versnelling op gang brengen. Om deze lokale organisaties te ondersteunen is er nieuwe samenwerkingsruimte nodig en innovatie op het gebied van stedelijk beleid: een visionair raamwerk voor de vermenigvuldiging van deze initiatieven. Het beleid ontwikkelt de kaders om de maatschappelijke transities te versnellen en goed te doen landen. Het zijn de praktijken van verandering die meebouwen aan goede oplossingen om deze uitdagingen ruimte te geven. In een publiek gesprek op 22 november verkennen we de kansen en knelpunten die Brusselse praktijken ervaren. We brengen ze in gesprek met binnen- en buitenlandse beleidsmakers en bespreken hoe het beleid deze initiatieven de wind in de rug kan geven waardoor deze niet de onderstroom blijven maar de hoofdstroom worden. De inzichten worden voorgelegd aan bevoegd Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Pascal Smet.

We trappen de avond af met een inspirerende lezing door Panos Mantziaras over het programma Luxembourg in Transition waarin ontwerpers en beleidsmakers werken aan ruimtelijke visies voor de klimaatneutrale en veerkrachtige toekomst van Luxemburg. Tijdens de avond verkennen we wat Brussel kan leren van beleidsinstrumenten die in Luxemburg worden ingezet om te werken aan de transitievraagstukken. En we duiken dieper in de context van Brussel met sprekers die verbonden zijn aan lokale organisaties die werken aan fundamentele transformaties als een nieuw type van stedelijk middenveld: Sofie Van Bruystegem (City Mine(d)), Dimitri Crespin (Brusseau), Maarten Roels (Terre-en-vue) and Myriam Stoffen (Zinneke).

Vervolgens trekken we lessen en praten we door over het valoriseren van de werkingen van de vernieuwende praktijken in de setting van een salongesprek met Pascal Smet, Panos Mantziaras (directeur Fondation Braillard Architectes en wetenschappelijk directeur Luxembourg in Transition) en Katrien Rycken (directeur Leuven 2030). Hoe werken verschillende actoren en inwoners samen aan de stad van de toekomst en wat kunnen de verschillende steden hierin van elkaar leren? Hoe werken we samen aan de grote verbouwing van Brussel?

Het gesprek wordt gemodereerd door Architecture Workroom Brussels en vindt plaats op de gelijkvloers van de Pachecolaan 34, Brussel.

Deelname via de livestream op www.degroteverbouwing.eu