NLENFR

© Bob Van Mol
Locatie
Sportcentrum Vogelenzang
Datum en tijdstip
Thu 14 October '21
14.00
Organisator
Architecture Workroom Brussels
Extra informatie
Schrijf je in!


Naar meer Voedselland

Zowel de lokale vraag als internationale doelstellingen staan aan de basis van een gewenste evolutie naar kortere voedselketens. Méér lokaal voedsel vraagt om meer ‘Voedselland’. Tegelijk staat de beschikbare ruimte voor landbouw onder zware druk door verstedelijking, natuurontwikkeling maar ook de gevolgen van klimaatverandering zoals droogte en overstroming. De landbouwgrond rondom de stad slinkt bijzonder snel, net waar de vraag het hoogst is. Kunnen we het tij keren en méér ruimte voor lokale voedselproductie vrijmaken? Met wie kunnen we werk maken van méér Voedselland? Welke nieuwe types projecten ontstaan er als we de stad(srand) bedenken vanuit de voedselproblematiek? En hoe kan de burger zelf bijdragen aan dit vraagstuk?

Schoolvoorbeeld voor deze vragen is het groene Neerpede, het grootste landelijke gebied in het Brusselse Gewest. Daar gaan we samen op wandel, op zoek naar mooie voorbeelden die rechtstreeks of onrechtstreeks zorgen voor meer Voedselland. We gaan van start aan de ingang van de Vogelenzangvallei (Sportcentrum Vogelenzang) en nemen je mee langs de testgronden van BoerenBruxselPaysans, we doorkruisen het natuurreservaat van de Vogelzang en gaan over de Brussels-Vlaamse grens op de Herdeweg-Kouter. Vervolgens keren we terug langs het Erasmusziekenhuis en eindigen we aan het Kattekasteel, toekomstige hub voor stedelijke voedselprojecten.

De wandeling vindt plaats op donderdag 14 oktober 2021 en gebeurt in het kader van De Grote Verbouwing 2020-2030 in samenwerking met de Archiweek (Urban.Brussels).

Gidsen: Bram Vandemoortel (AWB) (NL) en Lene De Vrieze (AWB) (FR)  

Start: 14u aan het Sportcentrum Vogelenzang
Stop: 17u aan het Sportcentrum Vogelenzang
Afstand: 4-5 km

Schrijf je in!