NLENFR

© Tim van de Velde
Locatie
Pachecolaan 34, 1000 Brussel, 1st floor
Datum en tijdstip
Fri 10 June '22
9:00-18:00
Organisator
Architecture Workroom Brussels
Extra informatie
Future Places Forum Programma

8:30 – 9:00 Ontbijt met architecten

9:00 – 9:30 Welkom en inleiding

9:30 – 12:30 Gesprek #1: DESIGN AS PREFIGURATION OF SYSTEM CHANGES 

9:30 – 12:30 Gesprek #2: NEW PROJECT CONSTELLATIONS: COOPERATIVES AND COMMONS 

12:30 – 14:00 Lunch

14:00 – 17:00 Gesprek #3: A NEW ARCHITECTURAL LANGUAGE  

14:00 – 17:00 Gesprek #4: NEW SOCIETAL INFRASTRUCTURE 

17:00 – 18:00 Gesprek #5: TOWARD AN INNOVATION HOUSE FOR THE NEW BAUKULTUR 

18:00 –21:00 Ontvangst en rondleidingRegistreer hier voor het Future Places Forum


Future Places Forum

Hoe transformeren we onze leefomgeving om te voldoen aan de ambitieuze doelen die we onszelf hebben gesteld? Hoe kan de architectuurpraktijk een overtuigende kracht voor deze verandering zijn? En hoe kunnen we Toekomstplekken vermenigvuldigen om een proces van transformatie op gang te brengen?

De multidisciplinaire coalitie achter de Grote Verbouwing heeft een agenda opgesteld met tien ruimtelijke typologieën die de voorbode zijn van een veelbelovende toekomst. Hun kiemen zijn al aanwezig in de steden en landschappen van vandaag. Rond elk van de tien Toekomsplekken zijn architectuurprojecten, maquettes, plannen, impressies, foto's en video's verzameld in de tentoonstelling Prefigurations.

De tentoonstelling is opgevat als een werkomgeving. Op vrijdag 10 juni wordt een reeks open gesprekken georganiseerd. Het Future Places Forum brengt de actoren samen die betrokken zijn bij de geselecteerde projecten. De hedendaagse architecturale producties leggen de kiemen bloot van de noodzakelijke maatschappelijke transities en geven aanzetten voor de optimalisatie van zowel de ontwerpende als de opdrachtgevende praktijk. De ambitieuze doelen die we ons als samenleving stellen, krijgen zo een tastbare vertaling in de alledaagse projecten en omgevingen van vandaag. Het doel is om gezamenlijk de onderlinge verbanden en afhankelijkheden tussen architecten, transitiepraktijken en de maatschappelijke dynamiek op het gebied van stedelijke transformatie te ontrafelen en het ondersteunende kader voor elk van de Toekomstplekken te verbreden en aan te scherpen.

Gedurende de dag zullen vier gesprekken worden opgezet, gevolgd door een plenair afsluitend gesprek. De praktijken zullen worden uitgenodigd om de geselecteerde architectuurprojecten te presenteren. Door verschillende actoren samen te brengen, zal een dialoog op gang worden gebracht tussen de architectuurpraktijken en de particuliere, publieke en maatschappelijke stakeholders.

Ochtendsessies 9:30 - 12:30

Gesprek #1 (in parallel met Gesprek#2)
ONTWERP ALS VOORAFBEELDING VAN SYSTEEMVERANDERING, waarbij wordt gekeken naar de noodzaak van een systemische ruimtelijke benadering om de transities op vlak van voedselproductie, water, energie en circulaire economie aan te pakken.

Gesprek #2 (in parallel met Gesprek#1)
NIEUWE PROJECTCONSTELLATIES: COOPERATIEVEN EN COMMONS, onderzoek naar de behoefte aan meer collectief gedreven financiële en organisatorische modellen om de ruimtelijke transformaties te versnellen met een lokale en gedeelde meerwaarde.

Middagsessies 14:00 - 17:00

Gesprek #3 (in parallel met Gesprek#4)
EEN NIEUWE ARCHITECTURELE TAAL, bevragen en onderzoeken van de behoefte aan een ontwerppraktijk van de verandering.

Gesprek #4 (in parallel met Gesprek#3)
NIEUWE MAATSCHAPPELIJKE INFRASTRUCTUUR, reflecteren op de behoefte aan nieuwe soorten ruimten die plaats maken voor inclusiviteit, zorg, gemeenschapsvorming.

Afsluitend gesprek 17:00 - 18:00

Gesprek #5
NAAR EEN INNOVATIEHUIS VOOR EEN NIEUWE BOUWCULTUUR, waarmee de dag wordt afgesloten met het bespreken van de behoefte aan een nieuwe cultuur rond de ontwerp- en bouwpraktijk, waarbij alle vier voorgaande sessies met elkaar worden verbonden.

Registreer hier voor het Future Places Forum


De eerste openingsdagen van de tentoonstelling maken deel uit van het New European Bauhaus-festival in Brussel en van het zomerprogramma van Brussel 2030. Het Future Places Forum is opgezet in dialoog met de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Met de steun van de Vlaamse Regering en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.