De Grote Verbouwing neemt je mee op wandel!
Onze toekomst wordt radicaal anders. De omslag van fossiele naar hernieuwbare energie, de transitie naar een duurzaam voedsel- en mobiliteitssysteem, een circulaire economie, een zorgzame leefomgeving, een inclusieve arbeidsmarkt zal voelbaar zijn tot in de haarvaten van onze wijken, onze buurten, onze huizen en onze straten. We kunnen de ene opgave niet langer scheiden van de andere. Het aanpassen van onze (sociale en ruimtelijke) omgeving is daarbij van cruciaal belang.
Hier en daar wordt er al volop geëxperimenteerd met allerlei alternatieven die een antwoord trachten te vinden op deze transitievragen. Door deze initiatief-, innovatie-, en realisatiekracht van heel diverse experimenten en initiatieven in Brussel te verbinden en naar buiten te brengen in de vorm van wandelingen, trachten we het potentieel van onze nabije leefomgeving meer zichtbaarheid te geven. We zitten midden in een maatschappelijke beweging, waarvan de kiemen hier en daar al zichtbaar zijn. Deze willen we vastgrijpen, ondersteunen en versnellen, maar vooral beleefbaar maken en ontsluiten door er routes langs te weven. We stellen vast dat nadenken over de stad van achter de tekentafel weinig garantie biedt tot succes. Het is in het stedenbouwkundig onderzoek zeer belangrijk te weten en te begrijpen wat er al is. De meest duurzame stad is er namelijk niet een die nog gebouwd moet worden, maar een die er al is.
0

Bouwstenen voor Toekomstplekken

Toekomstplekken
5km
3h

Deze audiogids neemt je mee langs twaalf inspirerende plekken in de wijken in het noorden van Brussel en in de Kanaalzone. Je ontdekt er Bouwstenen voor Toekomstplekken en staat stil bij betekenisvolle kruispunten in dit stadsdeel in volle transformatie.

Gegidste wandeling
zaterdag 16 okt '21, 14:00
Agenda

Naar meer Voedselland

Voedselland
4-5km
3h

Op naar meer Voedselland! Deze audiogids neemt je mee langs zeven bijzondere plekken in de beekvallei van de Vogelenzang, op de grens tussen Brussel en Vlaanderen.


Een energietransitie voor iedereen

Energiewijken
5km
3h

Deze route komt spoedig online.