Conversations on PREFIGURATIONS: Land Positions


5 december 2022 - 18:30u-20:30u - voertaal: Nederlands - Pachecolaan 34, 1000 Brussel, gelijkvloers

Investeren we samen in betaalbare grond voor klimaatrobuuste landbouw – en kunnen we ons laten inspireren door alternatieve woon- en stadsontwikkelingen? Griet Celen en De Grote Verbouwing vertrekken vanuit de zoektocht van landbouwers naar betaalbare gronden. Samen met experts uit woon- en landbouwontwikkeling verkennen we hoe verschillende vormen van eigendom, inrichting, beheer en gebruik van grond, vanuit een samenspel tussen publieke, private en civiele actoren, ook ingezet kunnen worden voor meer toegankelijke, betaalbare grond voor voedselproductie. Schrijf je via dit formulier in voor de Conversation on PREFIGURATIONS.

LET OP: dit is de verplaatste sessie die oorspronkelijk zou plaatsvinden in oktober 2022. Indien je je al had ingeschreven, is het niet nodig om dit formulier in te vullen. We houden je via mail op de hoogte over de sessie op 5 december.

Ik bevestig mijn inschrijving voor...


Ik blijf graag op de hoogte van De Grote Verbouwing via de nieuwsbrief