Call for Projects - De Grote Verbouwing


De Grote Verbouwing lanceert een tentoonstelling over Architectuur en Transities. Zij roept ontwerpers, opdrachtgevers en maatschappelijke actoren op om maquettes, plannen, impressies, foto's of video's in te sturen van architectuurprojecten die nu al de kiemen bevatten voor een duurzame en inclusieve toekomst. We zijn op zoek naar pionierende ontwerpers en opdrachtgevers die de allereerste versies van projecten zoals voedselparken, energiewijken of materialendorpen realiseren.

--- DEZE CALL FOR PROJECTS IS GESLOTEN ---

Contactpersoon

Project

Korte omschrijving vanuit de relevantie voor één of meer van de toekomstplekken

Hoe beantwoordt het project aan een uitzonderlijke maatschappelijke opgave?

Op welke manier is de opdrachtgever of de relatie met de opdrachtnemer bijzonder?

Welke uitzonderlijke samenstelling kende het (ontwerpend) team?

Voor welke toekomstplek(ken) is het project representatief?


Object (in geval meer dan 1 object in aanmerking komt mag de informatie daarover toegevoegd worden in de link naar het materiaal)

Waarom is dit object representatief voor het project?

Link naar het materiaal